Phương Trình Hóa Học Lớp 12

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

3Fe + 4H2O = 4H2 + Fe3O4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Fe | sắt | rắn + H2O | nước | lỏng = H2 | hidro | khí + Fe3O4 | Sắt(II,III) oxit | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4
   • Điều kiện phản ứng để Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) là gì ?
   • Làm cách nào để Fe (sắt) tác dụng H2O (nước)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Fe + 4H2O 4H2 + Fe3O4
sắt nước hidro Sắt(II,III) oxit
Iron Hydrogen
(rắn) (lỏng) (khí)
56 18 2 232

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Fe (sắt) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra H2 (hidro), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để Fe (sắt) tác dụng H2O (nước)?

cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe (sắt) tác dụng H2O (nước) và tạo ra chất H2 (hidro), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4 là gì ?

giải phóng khí hidro

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra Fe3O4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Fe3O4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button