Phản ứng oxi-hoá khử

3C + Fe2O3 → 3CO + Fe
3C + Fe2O3 = 3CO + Fe | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C | cacbon | rắn + Fe2O3 | sắt (III) oxit | rắn = CO | cacbon oxit | khí + Fe | sắt | rắn, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ.

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe
   • Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng Fe2O3 (sắt (III) oxit) là gì ?
   • Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng Fe2O3 (sắt (III) oxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

3C + Fe2O3 3CO + Fe
cacbon sắt (III) oxit cacbon oxit sắt
Carbon Iron(III) oxide Carbon monoxide Iron
(rắn) (rắn) (khí) (rắn)
(đen) (đỏ) (không màu) (trắng xám)
12 160 28 56

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe

3C + Fe2O3 → 3CO + Fe là Phản ứng oxi-hoá khử, C (cacbon) phản ứng với Fe2O3 (sắt (III) oxit) để tạo ra CO (cacbon oxit), Fe (sắt) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng Fe2O3 (sắt (III) oxit) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng Fe2O3 (sắt (III) oxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C (cacbon) phản ứng với Fe2O3 (sắt (III) oxit) và tạo ra chất CO (cacbon oxit) phản ứng với Fe (sắt).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C (cacbon) tác dụng Fe2O3 (sắt (III) oxit) và tạo ra chất CO (cacbon oxit), Fe (sắt)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CO (cacbon oxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Fe (sắt) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xám), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C (cacbon) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen), Fe2O3 (sắt (III) oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đỏ), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra CO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra CO (cacbon oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra CO (cacbon oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2O3 Ra CO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe2O3 (sắt (III) oxit) ra CO (cacbon oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe2O3 (sắt (III) oxit) ra CO (cacbon oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2O3 Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe2O3 (sắt (III) oxit) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe2O3 (sắt (III) oxit) ra Fe (sắt)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3C + Fe2O3 → 3CO + Fe

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button