Phản ứng oxi-hoá khử

3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr
3Br2 + 2NH3 = N2 + 6HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + NH3 | amoniac | khí = N2 | nitơ | khí + HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng NH3 (amoniac)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Br2 + 2NH3 N2 + 6HBr
brom amoniac nitơ Hidro bromua
Bromine Ammonia Axit bromhydric
(lỏng) (khí) (khí) (khí)
(nâu đỏ) (không màu) (không màu) (không màu)
Bazơ Axit
160 17 28 81

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr là Phản ứng oxi-hoá khử, Br2 (brom) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra N2 (nitơ), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng NH3 (amoniac)?

cho brom tác dụng với NH3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất N2 (nitơ), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr là gì ?

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3Br2 + 2NH3 → N2 + 6HBr

Câu 1. Phản ứng tạo đơn chất

Thực hiện các phản ứng sau đây:
(1). Nhiệt phân (NH4)2Cr2O7;
(2). KMnO4 + H2O2 + H2SO4 →
(3). NH3 + Br2 →
(4). MnO2 + KCl + KHSO4 →
(5). H2SO4 + Na2S2O3 →
(6). H2C2O4 +KMnO4+H2SO4 →
(7). FeCl2+H2O2+HCl →
(8). Nung hỗn hợp Ca3(PO4)2 + SiO2 + C
Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 5
B. 6
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng tạo đơn chất

Thực hiện các phản ứng sau đây:
(1). Nhiệt phân (NH4)2Cr2O7;
(2). KMnO4 + H2O2 + H2SO4 →
(3). NH3 + Br2 →
(4). MnO2 + KCl + KHSO4 →
(5). H2SO4 + Na2S2O3 →
(6). H2C2O4 +KMnO4+H2SO4 →
(7). FeCl2+H2O2+HCl →
(8). Nung hỗn hợp Ca3(PO4)2 + SiO2 + C
Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 8
B. 6
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
Br2 + NH3 —-> ;
C6H5NH2 + O2 ———> ;
AgNO3 + Sn —-> ;
AgNO3 + Na3PO4 —–> ;
CH3Cl + NaOH —> ;
Fe + HNO3 —-> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 —>
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

A. 2
B. 4
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button