Phương Trình Hoá Học Lớp 9

3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Cân Bằng Phương Trình Hóa Học 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 |  BaO | Bari oxit | rắn + H3PO4 | axit photphoric | lỏng = H2O | nước | lỏng + Ba3(PO4)2 | Bari photphat | rắn, Điều kiện. Mời các bạn cùng tham khảo phương trình và bài tập phía dưới.

Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trung hoà   Phương trình hóa học vô cơ

Related Articles

This post: 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng

3BaO + 2H3PO4 3H2O + Ba3(PO4)2
Bari oxit axit photphoric nước Bari photphat
barium(2+);diphosphate
(rắn) (lỏng) (lỏng) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu) (trắng)
Muối
153 98 18 602

Phương trình phản ứng: 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2

3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2 là Phản ứng trung hoà, BaO (Bari oxit) phản ứng với H3PO4 (axit photphoric) để tạo ra H2O (nước), Ba3(PO4)2 (Bari photphat) dưới điều kiện phản ứng là Không có

→  Xem thêm: Phương trình phản ứng hóa học C2H4 + H2O → C2H5OH chi tiết nhất

  • Điều kiện phản ứng để BaO (Bari oxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để BaO (Bari oxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric)?

3 BaO + 2 H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 3 H2O

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là BaO (Bari oxit) tác dụng H3PO4 (axit photphoric) và tạo ra chất H2O (nước), Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2 là gì ?

tạo thành chất rắn màu trắng bari photphat

Ứng dụng thực tế 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2

  • Phương Trình Điều Chế Từ BaO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BaO (Bari oxit) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ BaO Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BaO (Bari oxit) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H3PO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H3PO4 (axit photphoric) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H3PO4 Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H3PO4 (axit photphoric) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2

Ví dụ 1: Ứng dụng nào sau đây là của bari

A. sản xuất buji

B. sản xuất pháo hoa

C. sản xuất bóng đèn

D. tất cả phương án trên

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Bari được sử dụng chủ yếu trong sản xuất buji, ống chân không, pháo hoa và bóng đèn huỳnh quang,…

Ví dụ 2: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là:

A. 2e      B. 4e

C. 3e      D. 1e

Đáp án: A

Ví dụ 3: Chỉ ra phát biểu sai.

A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

C. Ở nhiệt độ thường Be không phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba nặng hơn Al vì có D = 3,5g/cm3 > DAl = 2,7g/cm3

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2, khi cho dung dịch BaO (Bari oxit) phản ứng với H3PO4 (axit photphoric) để tạo ra H2O (nước), Ba3(PO4)2 (Bari photphat). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button