Phản ứng oxi-hoá khử

2P + 5S → P2S5
2P + 5S = P2S5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

P | photpho | rắn + S | sulfua | rắn = P2S5 | Photpho pentasunfua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Điều kiện khác dư S

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2P + 5S → P2S5
   • Điều kiện phản ứng để P (photpho) tác dụng S (sulfua) là gì ?
   • Làm cách nào để P (photpho) tác dụng S (sulfua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2P + 5S → P2S5 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2P + 5S → P2S5 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2P + 5S → P2S5
   • Phản ứng hoá hợp là gì ?
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2P + 5S → P2S5

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng hoá hợp   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2P + 5S P2S5
photpho sulfua Photpho pentasunfua
Phosphorus
(rắn) (rắn) (rắn)
(trắng hoặc đỏ) (vàng chanh)
31 32 222

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2P + 5S → P2S5

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2P + 5S → P2S5

2P + 5S → P2S5 là Phản ứng hoá hợpPhản ứng oxi-hoá khử, P (photpho) phản ứng với S (sulfua) để tạo ra P2S5 (Photpho pentasunfua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Điều kiện phản ứng để P (photpho) tác dụng S (sulfua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: dư S

Làm cách nào để P (photpho) tác dụng S (sulfua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để P (photpho) phản ứng với S (sulfua) và tạo ra chất P2S5 (Photpho pentasunfua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là P (photpho) tác dụng S (sulfua) và tạo ra chất P2S5 (Photpho pentasunfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2P + 5S → P2S5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm P2S5 (Photpho pentasunfua) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia P (photpho) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng hoặc đỏ), S (sulfua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng chanh), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2P + 5S → P2S5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ P Ra P2S5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ P (photpho) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ P (photpho) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Phương Trình Điều Chế Từ S Ra P2S5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ S (sulfua) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ S (sulfua) ra P2S5 (Photpho pentasunfua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2P + 5S → P2S5

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem tất cả phương trình Phản ứng hoá hợp

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button