Phản ứng oxi-hoá khử

2NO2 → N2O4
2NO2 = N2O4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NO2 | nitơ dioxit | khí = N2O4 | Nitơ tetraoxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NO2 → N2O4
   • Điều kiện phản ứng để NO2 (nitơ dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để NO2 (nitơ dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NO2 → N2O4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NO2 → N2O4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NO2 → N2O4
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NO2 → N2O4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NO2 N2O4
nitơ dioxit Nitơ tetraoxit
Nitrogen dioxide
(khí) (khí)
(nâu đỏ) (không màu)
46 92

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2NO2 → N2O4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NO2 → N2O4

2NO2 → N2O4 là Phản ứng oxi-hoá khử, NO2 (nitơ dioxit) để tạo ra N2O4 (Nitơ tetraoxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NO2 (nitơ dioxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NO2 (nitơ dioxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NO2 (nitơ dioxit) và tạo ra chất N2O4 (Nitơ tetraoxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NO2 (nitơ dioxit) và tạo ra chất N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NO2 → N2O4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm N2O4 (Nitơ tetraoxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NO2 (nitơ dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: nâu đỏ), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NO2 → N2O4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NO2 Ra N2O4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NO2 (nitơ dioxit) ra N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NO2 → N2O4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Xem tất cả phương trình Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button