Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 = 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

(NH4)3PO4 | amoni photphat | lỏng + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | lỏng = H2O | nước | lỏng + NH3 | amoniac | khí + Ba3(PO4)2 | Bari photphat | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2
   • Điều kiện phản ứng để (NH4)3PO4 (amoni photphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để (NH4)3PO4 (amoni photphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2
amoni photphat Bari hidroxit nước amoniac Bari photphat
Ammonia barium(2+);diphosphate
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (trắng)
Muối Bazơ Bazơ Muối
149 171 18 17 602

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 là Phản ứng trao đổi, (NH4)3PO4 (amoni photphat) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra H2O (nước), NH3 (amoniac), Ba3(PO4)2 (Bari photphat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để (NH4)3PO4 (amoni photphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để (NH4)3PO4 (amoni photphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6NH3 + 6H2O + Ba3(PO4)2 Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm đựng dung dịch Amoni photphat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là (NH4)3PO4 (amoni photphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), NH3 (amoniac), Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2 là gì ?

có khí mùi khai thoát ra đồng thời xuất hiện kết tủa màu trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)3PO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)3PO4 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ (NH4)3PO4 Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2+ 6NH3 + Ba3(PO4)2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button