Phản ứng oxi-hoá khử

2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2O + 2C6H5CN
2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 = 6H2O + 2C6H5CN | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NH3 | amoniac | + O2 | oxi | + C6H5CH3 | Toluen | = H2O | nước | + C6H5CN | Benzonitrile | , Điều kiện Nhiệt độ 400 – 500

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN
   • Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) tác dụng C6H5CH3 (Toluen) là gì ?
   • Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) tác dụng C6H5CH3 (Toluen)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 6H2O + 2C6H5CN
amoniac oxi Toluen nước Benzonitrile
Ammonia Methylbenzene Benzonitrile
Bazơ
17 32 92 18 103

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2O + 2C6H5CN

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN

2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN là Phản ứng oxi-hoá khử, NH3 (amoniac) phản ứng với O2 (oxi) phản ứng với C6H5CH3 (Toluen) để tạo ra H2O (nước), C6H5CN (Benzonitrile) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 400 – 500°C

Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) tác dụng C6H5CH3 (Toluen) là gì ?

Nhiệt độ: 400 – 500°C

Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) tác dụng C6H5CH3 (Toluen)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NH3 (amoniac) phản ứng với O2 (oxi) phản ứng với C6H5CH3 (Toluen) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với C6H5CN (Benzonitrile).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) tác dụng C6H5CH3 (Toluen) và tạo ra chất H2O (nước), C6H5CN (Benzonitrile)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), C6H5CN (Benzonitrile), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NH3 (amoniac), O2 (oxi), C6H5CH3 (Toluen), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra C6H5CN

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra C6H5CN

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CH3 (Toluen) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CH3 (Toluen) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CH3 Ra C6H5CN

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5CH3 (Toluen) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5CH3 (Toluen) ra C6H5CN (Benzonitrile)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NH3 + 3O2 + 2C6H5CH3 → 6H2+ 2C6H5CN

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button