Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

2NaOH + ZnSO4 = Na2SO4 + Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | dung dịch pha loãng + ZnSO4 | kẽm sulfat | rắn = Na2SO4 | natri sulfat | rắn + Zn(OH)2 | Kẽm hidroxit | kt, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2
   • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?
   • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NaOH + ZnSO4 Na2SO4 + Zn(OH)2
natri hidroxit kẽm sulfat natri sulfat Kẽm hidroxit
Sodium hydroxide Zinc sulfate Sodium sulfate Zinc hydroxide
(dung dịch pha loãng) (rắn) (rắn) (kt)
(không màu) (trắng) (trắng) (keo trắng)
Bazơ Muối Muối Bazơ
40 161 142 99

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) để tạo ra Na2SO4 (natri sulfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat)?

Cho NaOH tác dụng với ZnSO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất Na2SO4 (natri sulfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 là gì ?

có hiện tượng keo trắng.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button