Phản ứng oxi-hoá khử

2NaOH + SiO2 → H2O + Na2SiO3
2NaOH + SiO2 = H2O + Na2SiO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | rắn + SiO2 | Silic dioxit | rắn = H2O | nước | khí + Na2SiO3 | natri silicat | rắn, Điều kiện Nhiệt độ 900 – 1000

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3
   • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng SiO2 (Silic dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NaOH + SiO2 H2O + Na2SiO3
natri hidroxit Silic dioxit nước natri silicat
Sodium hydroxide Sodium metasilicate
(rắn) (rắn) (khí) (rắn)
Bazơ Muối
40 60 18 122

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2NaOH + SiO2 → H2O + Na2SiO3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3 là Phản ứng oxi-hoá khử, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với SiO2 (Silic dioxit) để tạo ra H2O (nước), Na2SiO3 (natri silicat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 900 – 1000°C

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) là gì ?

Nhiệt độ: 900 – 1000°C

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng SiO2 (Silic dioxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) phản ứng với SiO2 (Silic dioxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với Na2SiO3 (natri silicat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng SiO2 (Silic dioxit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SiO3 (natri silicat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: khí), Na2SiO3 (natri silicat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: rắn), SiO2 (Silic dioxit) (trạng thái: rắn), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

Silic đioxit là oxit axit, tác dụng với kiềm và oxit bazơ tạo thành muối silicat ở nhiệt độ cao

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2SiO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SiO3 (natri silicat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SiO3 (natri silicat)

Phương Trình Điều Chế Từ SiO2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ SiO2 Ra Na2SiO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra Na2SiO3 (natri silicat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SiO2 (Silic dioxit) ra Na2SiO3 (natri silicat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2NaOH + SiO2 → H2+ Na2SiO3

Câu 1. Chất phản ứng với NaOH đặc, nóng

Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số
chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH( đặc, nóng) là:

A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Có bao nhiêu phản ứng trong các phương trình sau tạo ra chất khí?
Al(OH)3 + H2SO4 —-> ;
C6H5CH(CH3)2 —t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO —> ;
H2SO4 + K —-> ;
H2O + NH3 + CuSO4 —> ;
NaHSO3 + NaHSO4 —-> ;
(NH2)2CO + NaOH —-> ;
NaOH + SiO2 —> ;
HCl + NH4HSO3 —> ;
CO + Fe3O4 —-> ;
Ba(HCO3)2 —t0—-> ;
S + Zn —> ;
Br2 + C6H5CHCH2 —> ;
CH3COOC2H5 —t0—> ;
Na + NaOH —-> ;
CH3COOH + KHCO3 —> ;
Cu + H2O + O2 —>

A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button