Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

2NaOH + K2HPO4 = 2KOH + Na2HPO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | dung dịch + K2HPO4 | Dikali hidro phosphat | rắn = KOH | kali hidroxit | dung dịch + Na2HPO4 | natri dihidro photphat | rắn, Điều kiện Điều kiện khác tỉ lệ mol 1:2

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4
   • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) là gì ?
   • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng K2HPO4 (Dikali hidro phosphat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học hữu cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NaOH + K2HPO4 2KOH + Na2HPO4
natri hidroxit Dikali hidro phosphat kali hidroxit natri dihidro photphat
Sodium hydroxide
(dung dịch) (rắn) (dung dịch) (rắn)
(không màu) (trắng) (không màu)
Bazơ Bazơ Muối
40 174 56 142

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) để tạo ra KOH (kali hidroxit), Na2HPO4 (natri dihidro photphat) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:2

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) là gì ?

Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:2

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng K2HPO4 (Dikali hidro phosphat)?

cho K2HPO4 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) và tạo ra chất KOH (kali hidroxit), Na2HPO4 (natri dihidro photphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm KOH (kali hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), Na2HPO4 (natri dihidro photphat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2HPO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2HPO4 (natri dihidro photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2HPO4 (natri dihidro photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2HPO4 Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2HPO4 Ra Na2HPO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) ra Na2HPO4 (natri dihidro photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2HPO4 (Dikali hidro phosphat) ra Na2HPO4 (natri dihidro photphat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Câu 1. Chất lưỡng tính

Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3, Cr2O3, (NH4)2CO3, K2HPO4.
Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu D

Câu 2. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Câu D

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button