Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Phản ứng 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | dd + CuSO4 | Đồng(II) sunfat | dd = Cu(OH)2 | Đồng (II) hidroxit | kt + Na2SO4 | natri sulfat | dd, Điều kiện

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CuSO4 (Đồng(II) sunfat) để tạo ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit), Na2SO4 (natri sulfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) là gì ?

Không có

This post: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat)?

Nhỏ vài giọt dung dịch muối CuSO4 vào ống nhiệm đựng 1 ml dung dịch NaOH

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuSO4 (Đồng(II) sunfat) và tạo ra chất Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit), Na2SO4 (natri sulfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 là gì ?

Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Muối CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra chất không tan màu xanh là đồng (II) hidroxit.

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Cu(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Cu(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CuSO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuSO4 (Đồng(II) sunfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 1. Muối tác dụng với dung dịch NaOH

Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

A. MgSO4
B. FeSO4
C. CuSO4
D. Fe2(SO4)3.

Câu C. CuSO4

Câu 2. Phát biểu

Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.
C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.
D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa

Câu 3. Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3
(f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4
B. 2
C. 3
D. 5

Câu C. 3

Câu 4. Phản ứng tạo kim loại

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư
(e) Nhiệt phân AgNO3
(f) Điện phân nóng chảy Al2O3
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là:

A. 4
B. 2
C. 3
D. 5

Câu C. 3

Câu 5. Câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của kim loại kiềm

Cho một mẩu Na vào dung dịch CuSO4, hiên tượng xảy ra là:

A. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.
B. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.
C. dung dịch mất màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.
D. dung dịch có màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

Câu B. có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không tan.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button