Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

2NaOH + CH3CHCl2 = CH3CHO + H2O + 2NaCl | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | dung dịch + CH3CHCl2 | 1,1-Dicloroetan | lỏng = CH3CHO | Andehit axetic | lỏng + H2O | nước | lỏng + NaCl | Natri Clorua | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl
   • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) là gì ?
   • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NaOH + CH3CHCl2 CH3CHO + H2O + 2NaCl
natri hidroxit 1,1-Dicloroetan Andehit axetic nước Natri Clorua
Sodium hydroxide 1,1-Dichloroethane Ethanal natri clorua
(dung dịch) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (trắng)
Bazơ Muối
40 99 44 18 58

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl

2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) để tạo ra CH3CHO (Andehit axetic), H2O (nước), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan)?

Hòa tan 1,1-đicloetan trong dung dịch natri hidroxit.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic), H2O (nước), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl là gì ?

Tạo thành andehit axetic.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaCl (Natri Clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra NaCl (Natri Clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra NaCl (Natri Clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2+ 2NaCl

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button