Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

nC4H6 = (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C4H6 | but-2-in | khí = (-CH2-CH=CH-CH2-)n | cao su buna | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Chất xúc tác Na, xúc tác, Điều kiện khác áp suất

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n
   • Điều kiện phản ứng để C4H6 (but-2-in) là gì ?
   • Làm cách nào để C4H6 (but-2-in)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

nC4H6 (-CH2-CH=CH-CH2-)n
but-2-in cao su buna
but-2-yne
(khí) (rắn)
(không màu) (đen)
54 0

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2NaClO3 → 2NaCl + 3O2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C4H6 (but-2-in) để tạo ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Na, xúc tác Điều kiện khác: áp suất

Điều kiện phản ứng để C4H6 (but-2-in) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Na, xúc tác Điều kiện khác: áp suất

Làm cách nào để C4H6 (but-2-in)?

trùng phân C4H6.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C4H6 (but-2-in) và tạo ra chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C4H6 (but-2-in) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C4H6 Ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C4H6 (but-2-in) ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C4H6 (but-2-in) ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình nC4H6 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button