Phản ứng oxi-hoá khử

2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2
2Li + 2NH3 = H2 + 2LiNH2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Li | liti | rắn + NH3 | amoniac | khí = H2 | hidro | khí + LiNH2 | Lithium amide | lỏng, Điều kiện Nhiệt độ 400

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2
   • Điều kiện phản ứng để Li (liti) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?
   • Làm cách nào để Li (liti) tác dụng NH3 (amoniac)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Li + 2NH3 H2 + 2LiNH2
liti amoniac hidro Lithium amide
Ammonia Hydrogen
(rắn) (khí) (khí) (lỏng)
(trắng bạc) (không màu) (không màu) (trắng)
Bazơ
7 17 2 23

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2

2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Li (liti) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra H2 (hidro), LiNH2 (Lithium amide) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 400°C

Điều kiện phản ứng để Li (liti) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Nhiệt độ: 400°C

Làm cách nào để Li (liti) tác dụng NH3 (amoniac)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Li (liti) phản ứng với NH3 (amoniac) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với LiNH2 (Lithium amide).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Li (liti) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất H2 (hidro), LiNH2 (Lithium amide)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), LiNH2 (Lithium amide) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Li (liti) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng bạc), NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Li Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Li (liti) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Li (liti) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Li Ra LiNH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Li (liti) ra LiNH2 (Lithium amide)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Li (liti) ra LiNH2 (Lithium amide)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra LiNH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra LiNH2 (Lithium amide)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra LiNH2 (Lithium amide)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Li + 2NH3 → H2 + 2LiNH2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button