Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2KMnO4 + 2NH3 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N2

2KMnO4 + 2NH3 = 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

KMnO4 | kali pemanganat | lỏng + NH3 | amoniac | khí = H2O | nước | lỏng + KOH | kali hidroxit | lỏng + MnO2 | Mangan oxit | rắn + N2 | nitơ | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2
   • Điều kiện phản ứng để KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?
   • Làm cách nào để KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng NH3 (amoniac)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
   • Chuỗi Phương Trình Lớp 12 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020   Chuỗi Phương Trình Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

2KMnO4 + 2NH3 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N2
kali pemanganat amoniac nước kali hidroxit Mangan oxit nitơ
Kali manganat(VII) Ammonia
(lỏng) (khí) (lỏng) (lỏng) (rắn) (khí)
(Tím) (không màu) (không màu) (không màu) (nâu đen) (không màu)
Muối Bazơ Bazơ
158 17 18 56 87 28

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2

2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2 là Phản ứng oxi-hoá khử, KMnO4 (kali pemanganat) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra H2O (nước), KOH (kali hidroxit), MnO2 (Mangan oxit), N2 (nitơ) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Không có

Làm cách nào để KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng NH3 (amoniac)?

Sục khí Amoniac vào ống nghiệm đựng dung dịch Kali permanganat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KMnO4 (kali pemanganat) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất H2O (nước), KOH (kali hidroxit), MnO2 (Mangan oxit), N2 (nitơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2 là gì ?

Dung dịch thuốc tím mất màu dần, xuất hiện kết tủa màu nâu đen đồng thời có khí thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2

NH3 đóng vai trò là chất khử. KMnO4 đóng vai trò là chất oxi hóa

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnO2 (Mangan oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnO2 (Mangan oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra MnO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra MnO2 (Mangan oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra MnO2 (Mangan oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KMnO4 + 2NH3 → 2H2+ 2KOH + 2MnO2 + N2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Chuỗi Phương Trình Lớp 12 là gì ?

Xem tất cả phương trình Chuỗi Phương Trình Lớp 12

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button