Phản ứng oxi-hoá khử

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
2KMnO4 = MnO2 + O2 + K2MnO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

KMnO4 | kali pemanganat | rắn = MnO2 | Mangan oxit | rắn + O2 | oxi | khí + K2MnO4 | kali manganat | r, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
   • Điều kiện phản ứng để KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?
   • Làm cách nào để KMnO4 (kali pemanganat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4
   • Phản ứng phân huỷ là gì ?
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng nhiệt phân là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng phân huỷ   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng nhiệt phân

Cách viết phương trình đã cân bằng

2KMnO4 MnO2 + O2 + K2MnO4
kali pemanganat Mangan oxit oxi kali manganat
Kali manganat(VII) Potassium manganate(VI)
(rắn) (rắn) (khí) (r)
(đỏ tím) (đen) (không màu) (lục thẫm)
Muối Muối
158 87 32 197

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 là Phản ứng phân huỷPhản ứng oxi-hoá khử, KMnO4 (kali pemanganat) để tạo ra MnO2 (Mangan oxit), O2 (oxi), K2MnO4 (kali manganat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Làm cách nào để KMnO4 (kali pemanganat)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất MnO2 (Mangan oxit) phản ứng với O2 (oxi) phản ứng với K2MnO4 (kali manganat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất MnO2 (Mangan oxit), O2 (oxi), K2MnO4 (kali manganat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 là gì ?

Dung dịch Kali pemanganat (KMnO4) màu tím nhạt dần và xuất hiện kết tủa đen Mangat IV oxit (MnO2).

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Khí oxi được điều chế bằng cách phân huỷ những hợp chất giàu oxi và ít bền đối với nhiệt như KMnO4

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnO2 (Mangan oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnO2 (Mangan oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra O2 (oxi)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra O2 (oxi)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra K2MnO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2MnO4 (kali manganat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2MnO4 (kali manganat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem tất cả phương trình Phản ứng phân huỷ

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng nhiệt phân là gì ?

 

Xem tất cả phương trình Phản ứng nhiệt phân

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Câu 1. Điều chế

Phản ứng không dùng để điều chế khí phù hợp trong phòng thí nghiệm là:

A. KMnO4 (t0)→
B. NaCl + H2SO4 đặc (t0)→
C. NH4Cl + Ca(OH)2 (t0)→
D. FeS2 + O2 →

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhiệt phân muối

Nhiệt phân các muối: KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4,
Fe(NO3)2, AgNO3, Cu(NO3)2 đến khi tạo thành chất rắn có khối lượng
không đổi, thu được bao nhiêu oxit kim loại?

A. 4
B. 6
C. 5
D. 3

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng oxi hóa khử

Nhiệt phân lần lượt các chất sau: (NH4)2Cr2O7; CaCO3; Cu(NO3)2;
KMnO4; Mg(OH)2; AgNO3; NH4Cl. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa
khử là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Ozon

Cho các nhận định sau:
(1). O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.
(2). Ozon được ứng dụng vào tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.
(3). Ozon được ứng dụng vào sát trùng nước sinh hoạt.
(4). Ozon được ứng dụng vào chữa sâu răng.
(5). Ozon được ứng dụng vào điều chế oxi trong PTN.
(6). Hiđro peoxit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
(7). Tổng hệ số các chất trong phương trình
2KMnO4 +5H2O2 +3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O.
khi cân bằng với hệ số nguyên nhỏ nhất là 26.
(8). S vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
Số nhận định đúng là:

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất sau khi nhiệt phân

Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2),
KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là:

A. KNO3
B. AgNO3
C. KMnO4
D. KClO3

Xem đáp án câu 5

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button