Phương Trình Hóa Học Lớp 12

2HCl + Cr(OH)2 → 2H2O + CrCl2

2HCl + Cr(OH)2 = 2H2O + CrCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HCl | axit clohidric | dd + Cr(OH)2 | Crom(II) Hidroxit | rắn = H2O | nước | + CrCl2 | Crom(II) clorua | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2
   • Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

2HCl + Cr(OH)2 2H2O + CrCl2
axit clohidric Crom(II) Hidroxit nước Crom(II) clorua
Chromium(II) hydroxide
(dd) (rắn)
(vàng)
Axit Bazơ Muối
36 86 18 123

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2O + CrCl2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2

2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HCl (axit clohidric) phản ứng với Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) để tạo ra H2O (nước), CrCl2 (Crom(II) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit)?

cho Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), CrCl2 (Crom(II) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), CrCl2 (Crom(II) clorua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia HCl (axit clohidric) (trạng thái: dd), Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CrCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl2 (Crom(II) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl2 (Crom(II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)2 Ra CrCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) ra CrCl2 (Crom(II) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr(OH)2 (Crom(II) Hidroxit) ra CrCl2 (Crom(II) clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HCl + Cr(OH)2 → 2H2+ CrCl2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button