Phương Trình Hoá Học Lớp 10

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2S | hidro sulfua | khí + O2 | oxi | khí = H2O | nước | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 155-250

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2
   • Điều kiện phản ứng để H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) là gì ?
   • Làm cách nào để H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2
hidro sulfua oxi nước lưu hùynh dioxit
Hydro sulfid, hydro sulfua, sunfan Sulfur đioxit
(khí) (khí) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit
34 32 18 64

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2S (hidro sulfua) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 155-250°C

Điều kiện phản ứng để H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: 155-250°C

Làm cách nào để H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi)?

H2S cháy trong không khí cho ngọn lửa màu lam nhạt, khi cho dư oix nó biến thành SO2 và khi thiếu oxi, nó giải phóng lưu huỳnh tự do.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2S (hidro sulfua) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2 là gì ?

H2S cháy trong không khí cho ngọn lửa màu lam nhạt,

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

H2S đóng vai trò là chất khử mạnh (S đi từ soxh -2 lên số oxh +4); O2 đóng vai trò là chất oxi hóa (O đi từ số oxh 0 xuống số oxh -2)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ 3O2 → 2H2+ 2SO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button