Phản ứng oxi-hoá khử

2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2
2H2O + Ba = H2 + Ba(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + Ba | Bari | rắn = H2 | hidro | khí + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng Ba (Bari) là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng Ba (Bari)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2H2O + Ba H2 + Ba(OH)2
nước Bari hidro Bari hidroxit
Hydrogen
(lỏng) (rắn) (khí) (dd)
(không màu) (trắng bạc) (không màu)
Bazơ
18 137 2 171

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản ứng với Ba (Bari) để tạo ra H2 (hidro), Ba(OH)2 (Bari hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng Ba (Bari) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng Ba (Bari)?

cho bari tan trong nước.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng Ba (Bari) và tạo ra chất H2 (hidro), Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2 là gì ?

Chất rắn màu trắng của bari (Ba) tan dần trong dung dịch và sủi bọt khí trong dung dịch do khí hidro (H2) sinh ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ba(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba (Bari) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba (Bari) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba Ra Ba(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba (Bari) ra Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba (Bari) ra Ba(OH)2 (Bari hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2H2+ Ba → H2 + Ba(OH)2

Câu 1. Bài toán thể tích

Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu được dung dịch A và 6,72 lít khí (đkc). Thể tích dung dịch hỗn hơp H2SO4 0,5M và HCl 1M cần dùng để trung hòa dung dịch A là

A. 0,3 lít
B. 0,2 lít
C. 0,4 lít
D. 0,5 lít

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bari

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là

A. Be
B. Ba
C. Zn
D. Fe

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài toán kết tủa

Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng)
vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54
gam kết tủa. Giá trị của a là.

A. 0,08
B. 0,12
C. 0,10
D. 0,06

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Sản phẩm phản ứng

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.
B. Một chất khí và không chất kết tủa.
C. Một chất khí và một chất kết tủa.
D. Hỗn hợp hai chất khí.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

A. Ca
B. Fe
C. Cu
D. Ag

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Mối liên hệ V, x, y

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Ba và y mol Al vào nước dư, thu được V lít khí H2
(đktc) và dung dịch Y. Mối liên hệ giữa V, x và y là

A. V = 22,4 (x +3y).
B. V = 22,4 (x +y).
C. V = 11,2 (2x +3y).
D. V = 11,2 (2x +2y).

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Dung dịch tạo kết tủa với Ba

Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau đây: NaHCO3; CuSO4;
(NH4)2CO3; NaNO3; AgNO3; NH4NO3. Số dung dịch tạo kết tủa là:

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ

 

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

 

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.
B. Một chất khí và không chất kết tủa.
C. Một chất khí và một chất kết tủa.
D. Hỗn hợp hai chất khí.

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Phản ứng của Ba với Al2(SO4)3

 

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

 

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.
B. Một chất khí và không chất kết tủa.
C. Một chất khí và một chất kết tủa.
D. Hỗn hợp hai chất khí.

Xem đáp án câu 9

Câu 10. Kim loại kiềm, kiềm thổ phản ứng với nước

 

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch có môi trường kiềm là:

 

A. Na, Ba, K
B. Be, Na, Ca
C. Na, Fe, K
D. Na, Cr, K

Xem đáp án câu 10

Câu 11. Xác định kim loại

 

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là

 

A. Be
B. Ba
C. Fe
D. Zn

Xem đáp án câu 11

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button