Phản ứng oxi-hoá khử

2Cl2 + Si → SiCl4
2Cl2 + Si = SiCl4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | + Si | silic | = SiCl4 | Silic tetraclorua | , Điều kiện Nhiệt độ 340- 420, Điều kiện khác trong dòng của Argon

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Cl2 + Si → SiCl4
   • Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng Si (silic) là gì ?
   • Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng Si (silic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Cl2 + Si → SiCl4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Cl2 + Si → SiCl4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Cl2 + Si → SiCl4
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Cl2 + Si → SiCl4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Cl2 + Si SiCl4
clo silic Silic tetraclorua
Chlorine Silic Silicon (IV) chloride
Muối
71 28 170

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2Cl2 + Si → SiCl4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Cl2 + Si → SiCl4

2Cl2 + Si → SiCl4 là Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với Si (silic) để tạo ra SiCl4 (Silic tetraclorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 340- 420°C Điều kiện khác: trong dòng của Argon

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng Si (silic) là gì ?

Nhiệt độ: 340- 420°C Điều kiện khác: trong dòng của Argon

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng Si (silic)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Cl2 (clo) phản ứng với Si (silic) và tạo ra chất SiCl4 (Silic tetraclorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng Si (silic) và tạo ra chất SiCl4 (Silic tetraclorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Cl2 + Si → SiCl4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm SiCl4 (Silic tetraclorua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Cl2 (clo), Si (silic), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Cl2 + Si → SiCl4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra SiCl4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra SiCl4 (Silic tetraclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra SiCl4 (Silic tetraclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Si Ra SiCl4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Si (silic) ra SiCl4 (Silic tetraclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Si (silic) ra SiCl4 (Silic tetraclorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Cl2 + Si → SiCl4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button