Phương Trình Hoá Học Lớp 10

2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

2Cl2 + 2Ba(OH)2 = BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | khí + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | lỏng = BaCl2 | Bari clorua | lỏng + H2O | nước | lỏng + Ba(ClO)2 | Bari hypoclorit | lỏng, Điều kiện Điều kiện khác Nhiệt độ phòng

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2
   • Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Cl2 + 2Ba(OH)2 BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2
clo Bari hidroxit Bari clorua nước Bari hypoclorit
Chlorine Barium hypochlorite
(khí) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng)
(vàng nhạt) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Bazơ Muối Muối
71 171 208 18 240

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2

2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra BaCl2 (Bari clorua), H2O (nước), Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?

Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?

Sục khí clo vào dung dịch Ba(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất BaCl2 (Bari clorua), H2O (nước), Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm BaCl2 (Bari clorua) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng nhạt), Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra BaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra BaCl2 (Bari clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra BaCl2 (Bari clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra Ba(ClO)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra BaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra BaCl2 (Bari clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra BaCl2 (Bari clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Ba(ClO)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba(ClO)2 (Bari hypoclorit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Cl2 + 2Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2+ Ba(ClO)2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button