Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Phản ứng 2CH3COOH + Na2CO3 = 2CH3COONa + H2O + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH3COOH | acid acetic | dd + Na2CO3 | natri cacbonat | dd = CH3COONa | natri acetat | dd + H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2 là Phản ứng trung hoà, CH3COOH (acid acetic) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) để tạo ra CH3COONa (natri acetat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CH3COOH (acid acetic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?

Không có

This post: 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

Làm cách nào để CH3COOH (acid acetic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat)?

Cho dung dịch axit axetic lần lượt vào các ống nghiệm đựng NaOH

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH3COOH (acid acetic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) và tạo ra chất CH3COONa (natri acetat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2 là gì ?

giải phóng khí CO2.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2

Axit axetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit. Tuy nhiên, axit axit axetic là một axit yếu.

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COONa (natri acetat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CH3COONa (natri acetat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2+ CO2

Bài tập vận dụng

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp metan và axetilen cần 13,44 lít oxi. Phần trăm thể tích axetilen trong hỗn hợp là?

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

Hướng dẫn:

2C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + 5O<sub>2</sub> → 4CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | C2H2 ra CO2

Đáp án D

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí axetilen rồi sục hỗn hợp khí thu được qua dung dịch nước vôi trong. Hiện tượng thu được là gì?

A. Kết tủa trắng

B. Có khí thoát ra

C. Không có hiện tượng

D. Dung dịch nước vôi có màu vàng

Hướng dẫn:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Đáp án A

Câu 3: Ứng dụng trong phản ứng cháy của axetilen dùng để làm gì?

A. Làm nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp

B. Làm dung môi

C. Hàn cắt kim loại

D. Không có ứng dụng

Hướng dẫn: Vì phản ứng cháy của axetilen tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng trong các đèn xì để hàn cắt kim loại.

Đáp án C.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button