Phản ứng oxi-hoá khử

2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O
2CaOCl2 + CO2 = CaCO3 + CaCl2 + Cl2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaOCl2 | Clorua vôi | + CO2 | Cacbon dioxit | = CaCO3 | canxi cacbonat | + CaCl2 | Canxi diclorua | + Cl2O | Diclo monooxit | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O
   • Điều kiện phản ứng để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2CaOCl2 + CO2 CaCO3 + CaCl2 + Cl2O
Clorua vôi Cacbon dioxit canxi cacbonat Canxi diclorua Diclo monooxit
Carbon dioxide Calcium carbonate calcium chloride Chlorine(I) oxide
Muối Muối
127 44 100 111 87

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O là Phản ứng oxi-hoá khử, CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra CaCO3 (canxi cacbonat), CaCl2 (Canxi diclorua), Cl2O (Diclo monooxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat) phản ứng với CaCl2 (Canxi diclorua) phản ứng với Cl2O (Diclo monooxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat), CaCl2 (Canxi diclorua), Cl2O (Diclo monooxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O là gì ?

khí Cl2 bay lên màu vàng lục

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra Cl2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra Cl2O (Diclo monooxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra Cl2O (Diclo monooxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra CaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra Cl2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra Cl2O (Diclo monooxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra Cl2O (Diclo monooxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + Cl2O

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button