Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2C6H5OH + 2Na = 2C6H5ONa + H2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C6H5OH | Phenol | lỏng + Na | natri | rắn = C6H5ONa | Natri Phenolat | lỏng + H2 | hidro | khí, Điều kiện Điều kiện khác nhiệt độ thường

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2
   • Điều kiện phản ứng để C6H5OH (Phenol) tác dụng Na (natri) là gì ?
   • Làm cách nào để C6H5OH (Phenol) tác dụng Na (natri)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình hóa học hữu cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

2C6H5OH + 2Na 2C6H5ONa + H2
Phenol natri Natri Phenolat hidro
Hydroxybenzene, Sodium phenolate Hydrogen
(lỏng) (rắn) (lỏng) (khí)
(không màu) (trắng) (không màu) (không màu)
94 23 116 2

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5OH (Phenol) phản ứng với Na (natri) để tạo ra C6H5ONa (Natri Phenolat), H2 (hidro) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Điều kiện phản ứng để C6H5OH (Phenol) tác dụng Na (natri) là gì ?

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Làm cách nào để C6H5OH (Phenol) tác dụng Na (natri)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C6H5OH (Phenol) phản ứng với Na (natri) và tạo ra chất C6H5ONa (Natri Phenolat) phản ứng với H2 (hidro).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H5OH (Phenol) tác dụng Na (natri) và tạo ra chất C6H5ONa (Natri Phenolat), H2 (hidro)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 là gì ?

Viên Natri tan dần, dung dịch tạo thành trong suốt, không màu, có sủi bọt khí

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra C6H5ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra C6H5ONa (Natri Phenolat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra C6H5ONa (Natri Phenolat)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Na Ra C6H5ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na (natri) ra C6H5ONa (Natri Phenolat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na (natri) ra C6H5ONa (Natri Phenolat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Ở dạng lỏng, phenol và ancol benzylic đều phản ứng với

A. dung dịch NaCl.       B. dung dịch NaHCO3.

C. dung dịch NaOH.       D. kim loại Na.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

2C6H5CH2OH + 2Na → 2C6H5CH2ONa + H2

Ví dụ 2: Chất tác dụng với phenol

Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na; NaOH; NaHCO3.       B. Na; Br2; CH3COOH.

C. Na; NaOH; (CH3CO)2O.       D. Br2; HCl; KOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

2NaOH + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2O

C6H5OH + (CH3CO)2O → C6H5OCOCH3 + CH3COOH

Ví dụ 3: Cho Na tác dụng với 9,4 g phenol thu được m g muối. Giá trị của m là:

A. 11,6 g       B. 5,8 g       C. 23,2 g       D.0,58 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình hóa học: 2Na + 2C6H5OH → 2C6H5ONa + H2

nmuối = nC6H5OH = 0,1 mol

Khối lượng muối: m = 0,1.116 = 11,6 g

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button