Phản ứng oxi-hoá khử

2C + 2Li → Li2C2
2C + 2Li = Li2C2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C | cacbon | Rắn + Li | liti | Rắn = Li2C2 | Liti Cacbua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ > 200, Áp Xuất > 200

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2C + 2Li → Li2C2
   • Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng Li (liti) là gì ?
   • Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng Li (liti)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C + 2Li → Li2C2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C + 2Li → Li2C2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C + 2Li → Li2C2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2C + 2Li → Li2C2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2C + 2Li Li2C2
cacbon liti Liti Cacbua
Carbon Lithium carbide
(Rắn) (Rắn) (rắn)
(đen) (trắng bạc)
12 7 38

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2C + 2Li → Li2C2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2C + 2Li → Li2C2

2C + 2Li → Li2C2 là Phản ứng oxi-hoá khử, C (cacbon) phản ứng với Li (liti) để tạo ra Li2C2 (Liti Cacbua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: > 200 Áp suất: chân không

Điều kiện phản ứng để C (cacbon) tác dụng Li (liti) là gì ?

Nhiệt độ: > 200 Áp suất: chân không

Làm cách nào để C (cacbon) tác dụng Li (liti)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C (cacbon) phản ứng với Li (liti) và tạo ra chất Li2C2 (Liti Cacbua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C (cacbon) tác dụng Li (liti) và tạo ra chất Li2C2 (Liti Cacbua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C + 2Li → Li2C2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Li2C2 (Liti Cacbua) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C (cacbon) (trạng thái: Rắn) (màu sắc: đen), Li (liti) (trạng thái: Rắn) (màu sắc: trắng bạc), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C + 2Li → Li2C2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra Li2C2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra Li2C2 (Liti Cacbua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Li2C2 (Liti Cacbua)

Phương Trình Điều Chế Từ Li Ra Li2C2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Li (liti) ra Li2C2 (Liti Cacbua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Li (liti) ra Li2C2 (Liti Cacbua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C + 2Li → Li2C2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button