Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

2Al(OH)3 + 3ZnSO4 = Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al(OH)3 | Nhôm hiroxit | bột + ZnSO4 | kẽm sulfat | rắn = Al2(SO4)3 | Nhôm sunfat | rắn + Zn(OH)2 | Kẽm hidroxit | bột, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2
   • Điều kiện phản ứng để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?
   • Làm cách nào để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Al(OH)3 + 3ZnSO4 Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2
Nhôm hiroxit kẽm sulfat Nhôm sunfat Kẽm hidroxit
Aluminium hydroxide Zinc sulfate Aluminium sulfate Zinc hydroxide
(bột) (rắn) (rắn) (bột)
(trắng) (trắng) (trắng) (trắng)
Bazơ Muối Muối Bazơ
78 161 342 99

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) để tạo ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat)?

Cho Al(OH)3 tác dụng với ZnSO4.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) (trạng thái: bột) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) (trạng thái: bột) (màu sắc: trắng), ZnSO4 (kẽm sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al(OH)3 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button