Phản ứng oxi-hoá khử

2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2
2AlCl3 + 3Mn = 2Al + 3MnCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

AlCl3 | Nhôm clorua | rắn + Mn | Mangan | rắn = Al | Nhôm | rắn + MnCl2 | Mangan(II) diclorua | dung dịch, Điều kiện Nhiệt độ 230

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2
   • Điều kiện phản ứng để AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng Mn (Mangan) là gì ?
   • Làm cách nào để AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng Mn (Mangan)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2AlCl3 + 3Mn 2Al + 3MnCl2
Nhôm clorua Mangan Nhôm Mangan(II) diclorua
aluminium chloride Aluminum
(rắn) (rắn) (rắn) (dung dịch)
(trắng) (trắng xám) (trắng) (xanh lục)
Muối Muối
133 55 27 126

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2 là Phản ứng oxi-hoá khử, AlCl3 (Nhôm clorua) phản ứng với Mn (Mangan) để tạo ra Al (Nhôm), MnCl2 (Mangan(II) diclorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 230°C

Điều kiện phản ứng để AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng Mn (Mangan) là gì ?

Nhiệt độ: 230°C

Làm cách nào để AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng Mn (Mangan)?

cho mangan tác dụng với AlCl3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AlCl3 (Nhôm clorua) tác dụng Mn (Mangan) và tạo ra chất Al (Nhôm), MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Al (Nhôm) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), MnCl2 (Mangan(II) diclorua) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: xanh lục), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia AlCl3 (Nhôm clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Mn (Mangan) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xám), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ AlCl3 Ra Al

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra Al (Nhôm)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra Al (Nhôm)

Phương Trình Điều Chế Từ AlCl3 Ra MnCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Mn Ra Al

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Mn (Mangan) ra Al (Nhôm)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Mn (Mangan) ra Al (Nhôm)

Phương Trình Điều Chế Từ Mn Ra MnCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Mn (Mangan) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Mn (Mangan) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

Câu 1. Bài toán khối lượng

Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,72
B. 1,56.
C. 1,98.
D. 1,66.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Trong các PTHH sau, có bao nhiêu phản ứng không tạo ra chất khí?

H2O + Mg → ;

HCl + Mg(HCO3)2 → ;

C6H6 + HCl → ;

C2H5OH + HCOOH → ;

Cu + H2O + O2 + CO2 → ;

[Ag(NH3)2]OH + HCOONa → ;

AlCl3 + Mn → ;

Fe(NO3)2 + Na2CO3 →

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button