Phương Trình Hóa Học Lớp 12

2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

2Al + 6H2O + 2NaOH = 3H2 + 2Na[AlOH]4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | + H2O | nước | + NaOH | natri hidroxit | = H2 | hidro | khí + Na[AlOH]4 | Natri tetrahydroxyaluminat | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4
   • Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Al + 6H2O + 2NaOH 3H2 + 2Na[AlOH]4
Nhôm nước natri hidroxit hidro Natri tetrahydroxyaluminat
Aluminum Sodium hydroxide Hydrogen
(khí) (dd)
Bazơ
27 18 40 2 199

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al (Nhôm) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) để tạo ra H2 (hidro), Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng NaOH (natri hidroxit) và tạo ra chất H2 (hidro), Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4 là gì ?

có khí hidro bay lên

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Na[AlOH]4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Na[AlOH]4 (Natri tetrahydroxyaluminat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 6H2+ 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button