Phản ứng oxi-hoá khử

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + Cl2 | clo | khí = AlCl3 | Nhôm clorua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
   • Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo) là gì ?
   • Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Al + 3Cl2 2AlCl3
Nhôm clo Nhôm clorua
Aluminum Chlorine aluminium chloride
(rắn) (khí) (rắn)
(trắng) (vàng lục) (trắng)
Muối
27 71 133

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với Cl2 (clo) để tạo ra AlCl3 (Nhôm clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với Cl2 (clo) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 là gì ?

AlCl3 kết tủa trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Ở nhiệt độ thường, nhôm tác dụng với khí clo tạo thành muối nhôm clorua

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu 1. Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

A. Fe2O3.
B. Fe2O3 và Al2O3.
C. Al2O3.
D. FeO.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bài tập nhôm

nhôm tác dụng với Clo : Al+ Cl2 –> AlCl3

a, Lập PTHH

b, nếu có 2,24 lít khí Clo tham gia phản ứng, hãy tính khối lượng mối nhôm clorua(AlCl3) thu được

A. 8,01 g
B. 8,56 g
C. 4,05 g
D. 5,6 g

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Nguyên tố Al

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 25,0
B. 12,5.
C. 19,6.
D. 26,7.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Câu hỏi lý thuyết tổng hợp trong hóa vô cơ

 

Phản ứng nào sau đây là không đúng?

 

A. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
B. 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3
C. FeCl2 + Na2SO4 -> FeSO4 + 2NaCl
D. BaO + CO -> BaCO3

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button