Phản ứng oxi-hoá khử

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2
2Al + 2H2O + Ba(OH)2 = 3H2 + Ba(AlO2)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + H2O | nước | lỏng + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | dd = H2 | hidro | khí + Ba(AlO2)2 | Bari aluminat | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2
   • Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 3H2 + Ba(AlO2)2
Nhôm nước Bari hidroxit hidro Bari aluminat
Aluminum Hydrogen barium(2+);oxido(oxo)alumane
(rắn) (lỏng) (dd) (khí) (dd)
(trắng bạc) (không màu) (không màu)
Bazơ Muối
27 18 171 2 255

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra H2 (hidro), Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?

sục Al qua dung dịch Ba(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng H2O (nước) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất H2 (hidro), Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2 là gì ?

Khí H2 sinh ra làm sủi bọt khí dung dịch.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Ba(AlO2)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ba(AlO2)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Ba(AlO2)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba(AlO2)2 (Bari aluminat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2Al + 2H2+ Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)2

Câu 1. Muối cacbonat, bicacbonat

Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH và NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7
B. 6
C. 5
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Mối liên hệ V, x, y

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm x mol Ba và y mol Al vào nước dư, thu được V lít khí H2
(đktc) và dung dịch Y. Mối liên hệ giữa V, x và y là

A. V = 22,4 (x +3y).
B. V = 22,4 (x +y).
C. V = 11,2 (2x +3y).
D. V = 11,2 (2x +2y).

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng

Cho các phương trình hóa học dưới đây, có bao nhiêu phản ứng sinh ra chất khí sau phản ứng?
Br2 + NaI —-> ;
HNO3 + (CH3)2NH ——> ;
KNO3 + KHSO4 + Fe3O4 —-> ;
H2SO4 + FeSO4 —-> ;
Mg + SO2 —> ;
HCl + K2CO3 —> ;
BaCl2 + H2O + SO3 ——-> ;
Al + H2O + Ba(OH)2 —-> ;
C6H12O6 + H2O —> ;
H2SO4 + Na2CO3 —-> ;

A. 4
B. 5
C. 6
D. 8

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button