Phương Trình Hoá Học Lớp 11

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 = 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

AgNO3 | bạc nitrat | rắn + H2O | nước | lỏng + HCHO | Andehit formic(formaldehit) | lỏng + NH3 | amoniac | khí = Ag | bạc | kt + NH4NO3 | amoni nitrat | rắn + HCOONH4 | Ammoni format | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4
   • Điều kiện phản ứng để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?
   • Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4
bạc nitrat nước Andehit formic(formaldehit) amoniac bạc amoni nitrat Ammoni format
Silver nitrate Methanal Ammonia Ammonium nitrate
(rắn) (lỏng) (lỏng) (khí) (kt) (rắn) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu) (trắng) (trắng) (không màu)
Muối Bazơ Muối
170 18 30 17 108 80 63

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với HCHO (Andehit formic(formaldehit)) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac)?

Cho metanal tác dụng với dung dịch AgNO3 TRONG NH3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 là gì ?

Có kết tủa trắng bạc

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button