Phản ứng oxi-hoá khử

2AgBr → 2Ag + Br2
2AgBr = 2Ag + Br2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

AgBr | bạc bromua | rắn = Ag | bạc | rắn + Br2 | brom | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ phòng, Điều kiện khác có ánh sáng

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2
   • Điều kiện phản ứng để AgBr (bạc bromua) là gì ?
   • Làm cách nào để AgBr (bạc bromua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgBr → 2Ag + Br2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgBr → 2Ag + Br2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2AgBr → 2Ag + Br2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2AgBr 2Ag + Br2
bạc bromua bạc brom
Bromine
(rắn) (rắn) (khí)
(vàng) (trắng bạc) (nâu đỏ)
Muối
188 108 160

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2AgBr → 2Ag + Br2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2

2AgBr → 2Ag + Br2 là Phản ứng oxi-hoá khử, AgBr (bạc bromua) để tạo ra Ag (bạc), Br2 (brom) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Điều kiện phản ứng để AgBr (bạc bromua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Làm cách nào để AgBr (bạc bromua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để AgBr (bạc bromua) và tạo ra chất Ag (bạc) phản ứng với Br2 (brom).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgBr (bạc bromua) và tạo ra chất Ag (bạc), Br2 (brom)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgBr → 2Ag + Br2 là gì ?

Xuất hiện khí làm hóa đỏ giấy quỳ ẩm

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgBr → 2Ag + Br2

AgBr (Bạc Bromua) là chất nhạy cảm với ánh sáng dùng để tráng lên phim. Dưới tác dụng của ánh sáng, nó phân huỷ thành kim loại bạc (ở dạng bột màu đen) và brom (ở dạng hơi). được điều chế phim bạc

Phương Trình Điều Chế Từ AgBr Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgBr (bạc bromua) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgBr (bạc bromua) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ AgBr Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgBr (bạc bromua) ra Br2 (brom)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgBr (bạc bromua) ra Br2 (brom)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2AgBr → 2Ag + Br2

Câu 1. Số đơn chất tạo thành

Cho các phản ứng:

(1) SiO2 + dung dịch HF →

(2) F2 + H2O to→

(3) AgBr ánh sáng→

(4) Br2 + NaI (dư) →

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (4)
C. (2), (3), (4)
D. (1), (2), (4)

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button