Phản ứng oxi-hoá khử

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2
16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HCl | axit clohidric | dung dịch + KMnO4 | kali pemanganat | dung dịch = Cl2 | clo | khí + H2O | nước | lỏng + KCl | kali clorua | rắn + MnCl2 | Mangan(II) diclorua | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2
   • Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?
   • Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

16HCl + 2KMnO4 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2
axit clohidric kali pemanganat clo nước kali clorua Mangan(II) diclorua
Kali manganat(VII) Chlorine Kali clorua
(dung dịch) (dung dịch) (khí) (lỏng) (rắn) (dd)
(không màu) (đỏ tím) (vàng lục) (không màu) (trắng) (xanh lục)
Axit Muối Muối Muối
36 158 71 18 75 126

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2 là Phản ứng oxi-hoá khử, HCl (axit clohidric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) để tạo ra Cl2 (clo), H2O (nước), KCl (kali clorua), MnCl2 (Mangan(II) diclorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để HCl (axit clohidric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất Cl2 (clo) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với KCl (kali clorua) phản ứng với MnCl2 (Mangan(II) diclorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất Cl2 (clo), H2O (nước), KCl (kali clorua), MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng lục), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), KCl (kali clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), MnCl2 (Mangan(II) diclorua) (trạng thái: dd) (màu sắc: xanh lục), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia HCl (axit clohidric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), KMnO4 (kali pemanganat) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: đỏ tím), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2

Phương pháp dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Khí clo được điều chế bằng cách cho axit clohidric đặc tác dụng với chất oxi hoá mạnh như kali pemanganat rắn (KMnO4)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra Cl2 (clo)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra MnCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra Cl2 (clo)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra KCl (kali clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnCl2 (Mangan(II) diclorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2+ 2KCl + 2MnCl2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button