Blog

วิธีเขียนคำนำรายงาน พร้อมตัวอย่างคํานําทั้งมหาลัยและมัธยม!

ส่วนแรกที่เราเห็นเมื่อเราเปิดหนังสือหรือรายงานจะกล่าวถึงเป็นหลัก ขอบเขตของการเขียนรายงาน หลักการของการเขียนคำนำสู่รายงานนั้นง่าย: ต้องเขียนในลักษณะที่ผู้อ่านจะสนใจที่จะอ่านรายงานของเรา จุดเริ่มต้นอาจเขียนเกี่ยวกับที่มาของรายงานนี้ . กรุณาปรึกษากับ thuvienhoidap !

วิธีเขียนคำนำรายงาน พร้อมตัวอย่างคํานําทั้งมหาลัยและมัธยม!

คำนำคืออะไร?

คำนำคืออะไร?
คำนำคืออะไร?

Intro คือส่วนเกริ่นนำของหนังสือที่อยู่บนหน้าข้อความหลัก คำนำที่เขียนโดยผู้เขียนมีขึ้นเพื่อดึงดูดผู้อ่านโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เขียนในการเขียนหนังสือ แรงบันดาลใจเบื้องหลังกระบวนการเขียนเนื้อหา จุดประสงค์ของเรื่องราวและบริบททางประวัติศาสตร์ของเนื้อหา

This post: วิธีเขียนคำนำรายงาน พร้อมตัวอย่างคํานําทั้งมหาลัยและมัธยม!

จุดประสงค์ของการการเขียนคำนำนี้คืออะไร?

แม้ว่า Intro จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องก็ตาม การเล่าเรื่องทำให้ผู้เขียนมีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับผู้อ่านและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาหลัก ในหนึ่งหรือสองหน้า คำนำมีไว้สำหรับ:

 • อธิบายว่าเหตุใดผู้เขียนจึงเลือกเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้
 • เผยแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ
 • อธิบายกระบวนการค้นคว้าหัวข้อหนังสือ
 • ร่างกระบวนการเขียนรวมถึงความท้าทายและระยะเวลา
 • แนะนำหนังสือเล่มใหม่และหารือเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักการเขียนเบื้องต้น คำนำรายงาน

บทนำที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวของเราได้ ถ้าอินโทรเขียนได้ไม่ดีนักอ่านอาจหยุดอ่าน ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นจึงควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความให้จบ โดยสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านให้มากที่สุด เช่น

 • อธิบายความหมายของเรื่อง
 • คำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับโครงเรื่อง
 • คำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 • เริ่มจากคำพูดของคนสำคัญ
 • การเล่าเรื่อง
 • อภิปรายแนวคิดหลักของเรื่องที่เขียน
 • อธิบายชื่อเรื่อง
 • กล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน

เนื้อหาที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนคำนำ

 • เนื้อหาไม่ควรเขียนใหม่
 • อย่าเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยบทที่แล้ว
 • หลีกเลี่ยงการเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่ผู้อ่านรู้
 • อย่าพูดถึงสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเขียน
 • เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่พูดเกินจริงเรื่อง

แนวการเขียนเบื้องต้น

 • พิมพ์คำว่า “เบื้องต้น” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ตรงกลางหน้า โดยเว้นระยะห่างจากขอบด้านบน 2 นิ้ว เขียนบทนำโดยใช้เทคนิคที่เรียนรู้ในบทความนี้
 • ที่ส่วนท้ายของข้อความ ป้อนชื่อและนามสกุลของผู้เขียน
 • ลงท้ายด้วยคำว่า “Manager” และวันที่แบบย่อ เช่น 10 กุมภาพันธ์ 2022 จะถูกจัดชิดซ้าย หรือไปทางขวาก็ไม่ผิด แต่หน้าส่วนใหญ่จะเรียงชิดขวา

คํานํา ตัวอย่าง

ตัวอย่างคำนำ
ตัวอย่างคำนำ
คำนำรายงาน
คำนำรายงาน
การเขียนคำนำ
การเขียนคำนำ
คำนำ รายงาน
คำนำ รายงาน
วิธีเขียนคำนำ
วิธีเขียนคำนำ
คํานําเรียงความ ตัวอย่าง
คํานําเรียงความ ตัวอย่าง
เขียนคำนำ
เขียนคำนำ
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
ตัวอย่างการเขียนคำนำ
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป
การเขียนคํานํารายงาน มัธยม
การเขียนคํานํารายงาน มัธยม
ตัวอย่างคำนำรายงาน
ตัวอย่างคำนำรายงาน

การแนะนำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา……. รหัสหลักสูตร……. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากวิชา …………….………. รายงานนี้ประกอบด้วยความรู้จาก ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………… … ……………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …… ……

ผู้เขียนได้เลือกหัวข้อนี้ในรายงาน เพราะมันน่าสนใจและขอขอบคุณ……….ชื่อผู้ให้ข้อมูล……….ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา เพื่อนทุกคนที่ช่วยเหลือเสมอมา ผู้จัดงานหวังว่ารายงานนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน

เข้าสู่ระบบ……………..….

วิดีโอสอนตั้ง คํานํา ตัวอย่าง • #วธเขยนคำนำรายงาน #พรอมตวอยางคานาทงมหาลยและมธยม

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button